زمان مطالعه: < 1 دقیقه
برای انتقال آزمون به یک شبکه چه باید کرد؟

برای انتقال آزمون به داخل یک شبکه باید «مالکیت» آن را تغییر داد.
برای این کار وارد آزمون مورد نظر شوید.
«آیکون/نام آزمون» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «انتقال مالکیت …» را انتخاب کنید.
گزینه «انتخاب مالک جدید» را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده می‌توانید شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.
در این صورت «مالکیت آزمون» به «مالک شبکه انتخابی» منتقل خواهد شد و شما دیگر مالک آن نخواهید بود.