زمان مطالعه: < 1 دقیقه
پرسش تشریحی:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند در پاسخ به آن یک متن را تایپ نماید. تصحیح و نمره‌دهی به این پرسش‌ها باید توسط مصحح (مدیر آزمون) انجام شود. برای این کار باید به بخش نتایج وپاسخ‌ها مراجعه کرده و پس از مطالعه پاسخ، نمره آن ثبت گردد.


پرسش چند گزینه‌ای:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند از بین گزینه‌های تعیین شده، یک گزینه را انتخاب کند. حداقل تعداد گزینه‌ای که باید برای این نوع پرسش تعریف شود، ۲ گزینه می‌باشد. این امکان وجود دارد که یکی از گزینه‌ها به عنوان گزینه صحیح مشخص شده تا برنامه بتواند به صورت خودکار پاسخ آزمون‌دهنده را تصحیح نماید.


پرسش عددی:

نوعی از پرسش است که مخاطب می‌تواند در پاسخ به آن فقط از اعداد استفاده کند. (مانند کد ملی، شماره شناسنامه، سن، تعداد فرزند و …) تصحیح و نمره‌دهی به این پرسش‌ها باید توسط مصحح (مدیر آزمون) انجام شود. برای این کار باید به بخش نتایج وپاسخ‌ها مراجعه کرده و پس از مطالعه پاسخ، نمره آن ثبت گردد.