زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نسخه ۳.۲.۰

  • بازطراحی نمای اولیه فرم
  • امکان ذخیره سازی به عنوان پیش‌نویس
  • امکان انتخاب دسته‌ای فیلد‌های فرم‌ساز جهت حذف و نسخه‌برداری
  • بهبود نمایشی فیلدهای شرطی
  • رفع باگ و بهبود خروجی فایل اکسل
  • بهبود نمایش فیلدهای تک انتخابی و چند انتخابی
  • اضافه شدن وضعیت انتظار جهت ارسال فرم