زمان مطالعه: < 1 دقیقه
برای انتقال گروه به یک شبکه چه باید کرد؟

برای انتقال گروه به داخل یک شبکه باید «مالکیت» آن را تغییر داد.
برای این کار وارد گروه مورد نظر شوید.
«آیکون/نام گروه» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «انتقال مالکیت …» را انتخاب کنید.
گزینه «انتخاب مالک جدید» را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده می‌توانید شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.
در این صورت «مالکیت گروه» به «مالک شبکه انتخابی» منتقل خواهد شد و شما دیگر مالک آن نخواهید بود.


دسترسی مهمان چه کاربردی دارد؟

با دادن دسترسی مهمان، کاربر فقط می‌تواند محتوای ارسالی در گروه را ببیند اما امکان ارسال محتوا را نخواهد داشت.