زمان مطالعه: ۴ دقیقه
نحوه دسترسی به دفتر مالی:

دکمه + را بزنید. (گوشه پایین سمت چپ)
گزینه «دفتر مالی» را انتخاب کنید.

ساخت دفتر مالی:
  1.  دکمه شروع را بزنید.
  2.  یک نام و یک نگاره (عکس) انتخاب کنید .(نام و نگاره در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)
  3. نوع دفتر مالی را تعیین کنید .(دفتر مالی خصوصی فقط برای اعضا و کسانی که لینک دعوت دارند، قابل نمایش است اما دفتر مالی عمومی برای تمام اعضاء برنامه از طریق جستجو قابل دسترس می‌باشد. در صورتی که گزینه عمومی را انتخاب کنید، باید یک لینک اختصاصی برای دفتر مالی تعریف کنید. با انتشار این لینک، امکان دسترسی سایرین به دفتر مالی به راحتی امکان‌پذیر است.)
  4.  مخاطبین و اعضاء دفتر مالی خود را انتخاب کنید. (اعضا در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)
گروه حساب:

گروه حساب برای دسته‌بندی موضوعی هزینه‌ها و یا درآمدهای مشابه کاربرد دارد. با تعریف گروه حساب و انتساب آن به هر تراکنش، می‌توانید گزارشات دقیق‌تری از هزینه‌ها و یا درآمدهای خود بگیرید. (مانند «گروه قبوض» که برای تمام هزینه‌های پرداختی در قالب قبض، کاربرد دارد.)
در هنگام ایجاد دفتر مالی، به صورت پیش‌فرض تعدادی گروه حساب پُر کاربرد ایجاد خواهد شد.

دسترسی به گروه حساب:

«آیکون/نام دفتر مالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «گروه حساب» را انتخاب کنید.

ایجاد گروه حساب:

وارد بخش گروه حساب شوید.
دکمه + را در بالای صفحه سمت چپ انتخاب کنید.
یک عنوان برای گروه حساب خود مشخص کنید.
نوع تراکنش (درآمد/هزینه) را انتخاب کنید.
گروه حساب را ذخیره کنید.

ویرایش گروه حساب:

وارد بخش گروه حساب شوید.
گروه حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده عنوان و نوع تراکنش را به دلخواه تغییر دهید.
پس از اعمال تغییرات، آن را ذخیره کنید.

حذف گروه حساب:

وارد بخش گروه حساب شوید.
گروه حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
از بالای صفحه سمت چپ، آیکون «سطل زباله» را انتخاب کنید.

تنظیمات:

در این بخش می‌توانید تنظیمات دفتر مالی را تغییر دهید.
«آیکون/نام دفتر مالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «تنظیمات» را انتخاب کنید.

تعیین واحد پول:

به صورت پیش‌فرض واحد پولی «تومان» قرار داده شده است. برای تغییر آن می‌توانید:
وارد بخش تنظیمات شوید.
گزینه «واحد پول» را انتخاب کنید.
از بین گزینه ‌های موجود، واحد پولی مورد نظر را تعیین کرده و ذخیره کنید.

تنظیم نمایش درصد نمودار:

درصدهای نمایش داده شده بر روی نمودار، به صورت پیش‌فرض بدون ارقام اعشار هستند. برای نمایش این درصدها با دقت اعشاری بالاتر می‌توانید:
وارد بخش تنظیمات شوید.
گزینه نمایش درصد نمودار را انتخاب کنید.
دقت نمایش مورد نظر را انتخاب کرده و ذخیره کنید.

منابع مالی:

منبع مالی، محلی است که مبلغ پرداخت شده شما از آن کسر شده است. (مانند حساب بانکی، وجه نقد و …)
با انتساب یک منبع مالی به یک تراکنش، مشخص می‌شود مبلغ تراکنش از چه محلی برداشت شده است.

دسترسی به منبع مالی:

«آیکون/نام دفتر مالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «منبع مالی» را انتخاب کنید.

ایجاد منبع مالی:

وارد بخش منبع مالی شوید.
دکمه + را در بالای صفحه سمت چپ انتخاب کنید.
یک عنوان برای گروه حساب خود مشخص کنید.
نوع منبع مالی (بانک/نقد) را انتخاب کنید.
گروه حساب را ذخیره کنید.

ویرایش منبع مالی:

وارد بخش منبع مالی شوید.
منبع مالی مورد نظر را انتخاب کنید.
سایر اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید.
در صفحه باز شده عنوان و نوع منبع را به دلخواه تغییر دهید.
پس از اعمال تغییرات، آن را ذخیره کنید.

حذف منبع مالی:

وارد بخش منبع مالی شوید.
منبع مالی مورد نظر را انتخاب کنید.
از بالای صفحه سمت چپ، آیکون «سطل زباله» را انتخاب کنید.

ثبت درآمد/هزینه:

برای ثبت درآمد/هزینه می‌توانید:
در پایین صفحه اصلی دفتر مالی، دکمه درآمد جدید/هزینه جدید را بزنید.
تاریخ تراکنش خود را مشخص کنید. (دقت کنید که تاریخ تراکنش با تاریخ ثبت تراکنش متفاوت است. تاریخ ثبت تراکنش به صورت اتوماتیک توسط برنامه ثبت می‌شود.)
نوع تراکنش (درآمد/هزینه) را مشخص کنید.
مبلغ تراکنش را وارد کنید.
گروه حساب/منبع مالی مربوطه را مشخص کنید.
در صورت نیاز شرحی برای تراکنش بنویسید.
می‌توانید یک یا چند نفر را به عنوان مسئول را انتخاب کنید.

برچسب‌ها:

برچسب یا Label، نوشته‌ای است که با زدن آن به هر کار، اطلاعات تکمیلی به آن اضافه می‌کنید. مهمترین ویژگی برچسب‌ها کمک به تفکیک کارها در یک نگاه و یا از طریق فیلتر کردن است.
برچسب‌ها می‌توانند نمایانگر موضوعات مختلف مانند موارد زیر باشند:
نوع قبوض (برق، آب، تلفن و …)
بانک‌ها (بانک ملت، بانک پاسارگاد و …)
نوع هزینه (ضروری، غیر ضروری و …)
هزینه برای (تیم فنی، تیم مارکتینگ، تیم روابط عمومی و …)

ایجاد برچسب:

«آیکون/نام دفترمالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «برچسب‌ها» را انتخاب کنید.
دکمه  +  را بزنید. (گوشه بالا سمت چپ)
عنوان برچسب و رنگ پیش‌زمینه آن را انتخاب کرده و ذخیره نمایید.

تعیین/حذف دسترسی مدیریت/مهمان دفتر مالی:

ایجاد کننده دفتر مالی به عنوان مالک و مدیر آن شناخته می‌شود. برای اضافه یا حذف کردن مدیران دیگر یا ایجاد دسترسی مهمان می‌توانید:
«آیکون/نام دفتر مالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
لیست اعضاء دفتر مالی نمایش داده می‌شود. بر روی اسم فرد مورد فشار داده و چند ثانیه نگه دارید.
گزینه «دسترسی مدیریت»/«حذف دسترسی»/«دسترسی مهمان» را انتخاب کنید.

اضافه کردن یک عضو جدید:

«آیکون/نام دفترمالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «یک عضو جدید اضافه کنید» را انتخاب کنید.
از بین لیست مخاطبین، عضو مورد نظر را انتخاب و به دفتر مالی اضافه کنید.

گزارش‌گیری:

برای گزارش‌گیری بر اساس گروه حساب، برچسب‌ها، منابع مالی و … می‌توانید:
در صفحه اصلی دفتر مالی، روی آیکون سه نقطه، در بالای صفحه سمت چپ بزنید.
نوع گزارش مورد نظر را انتخاب کنید.
علاوه بر این یک نمودار دایره‌ای در صفحه اصلی دفتر مالی وجود دارد که وضعیت موجودی را به شما نمایش می‌دهد.

خروجی اکسل:

«آیکون/نام دفترمالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «خروجی و ذخیره فایل» را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده، گزینه «ذخیره فایل اکسل» را انتخاب کنید.
فایل مورد نظر با پسوند «csv» در آدرس نمایش داده شده، ذخیره می‌شود.

مدیریت:

در این قسمت می‌توانید تنظیمات مربوط به مدیریت دفتر مالی را تغییر دهید.

نحوه دسترسی به مدیریت:

«آیکون/نام دفتر مالی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.

نوع دفتر مالی:

در این قسمت می‌توانید نوع دفتر مالی (خصوصی/داخلی/عمومی) را که در ابتدای ایجاد آن مشخص کرده‌اید، ویرایش کنید.

دسترسی‌ها:

دسترسی‌های مختلف مربوط به اعضا/مدیران از این قسمت قابل تغییر/تعیین است.

حذف دفتر مالی:

با انتخاب این گزینه دفتر مالی شما حذف می‌شود. بخاطر داشته باشید در صورت انتخاب این گزینه، کل محتویات دفتر مالی از دست خواهد رفت و این عمل قابل بازگشت نخواهد بود.