زمان مطالعه: < 1 دقیقه
آیا محدودیتی برای ایجاد چندین جلسه در یک مخزن جلسات وجود دارد؟

خیر. محدودیتی وجود ندارد.


برای انتقال مخزن جلسات به یک شبکه چه باید کرد؟

برای انتقال مخزن جلسات به داخل یک شبکه باید «مالکیت» آن را تغییر داد.
برای این کار وارد مخزن جلسات مورد نظر شوید.
«آیکون/نام مخزن جلسات» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «انتقال مالکیت …» را انتخاب کنید.
گزینه «انتخاب مالک جدید» را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده می‌توانید شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.
در این صورت «مالکیت مخزن جلسات» به «مالک شبکه انتخابی» منتقل خواهد شد و شما دیگر مالک آن نخواهید بود.