زمان مطالعه: < 1 دقیقه
مخزن جلسه:

یک تیم‌افزار برای هماهنگی و برگزاری مجموعه‌ای از قرارها یا جلسات کاری و دورهمی است. در مخزن جلسه می‌توان چندین جلسه را ایجاد کرده و به صورت جداگانه مدیریت نمود.


دستور جلسه:

لیست موضوعات و اقداماتی است که با در جلسه مورد بحث قرار بگیرد. دستور جلسه باید پیش از زمان برگزاری جلسه تدوین شده و به اطلاع اعضا جلسه برسد تا اعضا از قبل هماهنگی و آمادگی‌های لازم را داشته باشند. ایجاد دستور جلسه باعث افزایش بهره‌وری جلسه و مدیریت بهتر زمان آن می‌شود.


صورتجلسه:

مجموعه‌ای از رخدادها، گفتگوها، مصوبات و برنامه‌های قابل پیگیری می‌باشد که در طول جلسه انجام شده و به تایید اکثریت اعضا جلسه رسیده است. صورتجلسه در پایان جلسه تنظیم می‌شود.