زمان مطالعه: ۳ دقیقه
نحوه دسترسی به مخزن جلسات:

دکمه + را بزنید. (گوشه پایین سمت چپ)
گزینه «مخزن جلسات» را انتخاب کنید.

ساخت مخزن جلسات:

۱) دکمه شروع را بزنید.
۲) یک نام و یک نگاره (عکس) انتخاب کنید. (نام و نگاره در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)
۳) نوع مخزن جلسات را تعیین کنید. (مخزن جلسات خصوصی فقط برای اعضا و کسانی که لینک دعوت دارند، قابل نمایش است اما مخزن جلسات عمومی برای تمام اعضا برنامه از طریق جستجو قابل دسترس می‌باشد. در صورتی که گزینه عمومی را انتخاب کنید، باید یک لینک اختصاصی برای مخزن جلسات تعریف نمایید. با انتشار این لینک، امکان دسترسی سایرین به مخزن جلسات به راحتی امکان‌پذیر است.)
۴) مخاطبین و اعضاء مخزن جلسات خود را انتخاب کنید. (اعضا در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)

ایجاد جلسه:

دکمه + را بزنید. (گوشه پایین سمت چپ)
اولین جلسه خود را ایجاد کنید. (پس از ایجاد اولین جلسه و با زدن مجدد دکمه + می‌توانید جلسه‌های بعدی را ایجاد کنید.)
پارامترهای اولیه جلسه را تکمیل کنید. (عنوان / تاریخ برگزاری / مدت زمان / شرکت‌کنندگان و …)

دستور جلسه:

برای ثبت دستور جلسه، ابتدا باید جلسه را ایجاد کرده و سپس دستور جلسه را وارد نمایید. برای این کار:
جلسه مورد نظر را انتخاب کنید.
از گزینه‌های بالا، گزینه «دستور جلسه» را انتخاب کنید.


دکمه + را بزنید. (گوشه پایین سمت چپ)
عنوان، مدت زمان و توضیحات مربوط به دستور جلسه را وارد کرده و ذخیره کنید.
برای هر جلسه می‌توانید چندین صورتجلسه ایجاد کنید.

تعیین/حذف مدیران مخزن جلسات:

ایجاد کننده مخزن جلسات به عنوان مالک و مدیر آن شناخته می‌شود. برای اضافه یا حذف کردن مدیران دیگر می‌توانید:
«آیکون/نام مخزن جلسات» را در بالای صفحه انتخاب کنید.


لیست اعضاء مخزن جلسات نمایش داده می‌شود. بر روی اسم فرد مورد نظر کلیک کرده و چند ثانیه نگه دارید.
گزینه «دسترسی مدیریت»/«حذف دسترسی» را انتخاب کنید.

مدیریت فرم:

امکان تغییر نوع مخزن جلسات (خصوصی/عمومی)، تعیین سطح دسترسی‌ها و انتقال مالکیت در این بخش امکان‌پذیر است.
برای این کار «آیکون/نام مخزن جلسات» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
پس از اعمال تغییرات، آن را ذخیره کنید.

انتقال مالکیت مخزن جلسات:

«آیکون/نام مخزن جلسات» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «انتقال مالکیت مخزن جلسات» را انتخاب کنید.
مالک جدید را انتخاب کنید.
در این صورت «مالکیت مخزن جلسات» به «مالک جدید» منتقل خواهد شد و شما دیگر مالک آن نخواهید بود.

حذف مخزن جلسات:

برای این کار «آیکون/نام مخزن جلسات» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «حذف مخزن جلسات» را انتخاب کنید. با حذف مخزن جلسات، تمام اطلاعات آن پاک شده و امکان بازگرداندن آن وجود نخواهد داشت.