زمان مطالعه: ۲ دقیقه
چرا من باید یک شبکه ایجاد کنم؟

ممکن است شما به صورت همزمان در تیم‌ها و موضوعات مختلفی فعالیت داشته باشید. و در هر کدام نیز مدیر سرویس‌های مختلفی نظیر پروژه، دفتر مالی و فرم و … باشید. با ایجاد شبکه می‌توانید این سرویس‌ها را بر اساس تیم یا موضوع مورد نظر دسته‌بندی کنید. البته شبکه فراتر از یک دسته‌بندی ساده است.


آیا امکان چت خصوصی در شبکه وجود دارد؟

خیر


آیا در افزودن تیم‌افزار و گروه و … به یک شبکه، محدودیتی وجود دارد؟

خیر. با توجه به نیاز خودتان می‌توانید هر تعداد از تیم‌افزارها و کانال‌ها و … را اضافه نمایید.


آیا امکان اضافه نمودن چندین تیم‌افزار از یک نوع به یک شبکه وجود دارد؟

بله. به عنوان مثال شما می‌توانید چندین دفتر مالی در یک شبکه داشته باشید.


آیا می‌توان یک تیم‌افزار را به صورت همزمان در چند شبکه قرار داد؟

خیر. این امکان وجود ندارد.


آیا با اضافه کردن یک عضو به شبکه، او به همه زیرمجموعه‌های شبکه دسترسی دارد؟

فقط به زیرمجموعه‌هایی که از نوع «داخلی» هستند دسترسی دارد. برای دسترسی به زیرمجموعه‌هایی از نوع «خصوصی» باید جداگانه در همان زیرمجموعه عضو باشد.


آیا با حذف یک عضو از شبکه، دسترسی او به زیرمجموعه‌های شبکه نیز حذف می‌شود؟

صرفا دسترسی او به زیرمجموعه‌هایی از نوع «داخلی» حذف می‌شود. اگر فرد در یک زیرمجموعه از نوع «خصوصی» عضو باشد، باید به صورت جداگانه از آن حذف شود.


آیا امکان حذف شبکه، بدون حذف زیرمجموعه‌های آن وجود دارد؟

خیر. شبکه‌ای امکان حذف دارد که زیرمجوعه‌ای نداشته باشد. در صورتی که مایلید زیرمجموعه‌های شبکه باقی بماند، ابتدا باید تک تک زیرمجموعه‌ها را از شبکه خارج نمایید. (راهنمای آن در «نحوه کار و امکانات» ارایه شده است.)


آیا می‌توان یک شبکه را زیر مجموعه‌ شبکه دیگری قرار داد؟

خیر. این امکان وجود ندارد.


کاربرد «اعلام حضور» در شبکه چیست؟

یکی از کاربردهای این گزینه، برای ثبت حضور است. (همانند حضور و غیاب) اما در حال حاضر این قابلیت در مراحل ابتدایی است و توسعه نیافته ست.