زمان مطالعه: < 1 دقیقه

«پروژه‌ها» قابلیت‌های مدیریتی وسیعی را برای شما ایجاد می‌کنند. از جمله:

• مدیریت پروژه‌های کوچک و متوسط تیمی
• واگذاری وظایف به اعضای تیم
• و …

علاوه بر این با توجه به نیاز خود می‌توانید استفاده‌های شخصی و غیر کاری نیز داشته باشید.

• مدیریت لیست خرید
• برنامه‌ریزی کارهای شخص
• برنامه‌ریزی مطالعات شخصی و آموزشی
• برنامه‌ریزی برگزاری برنامه‌ها (از مهمانی تا رویدادهای بزرگ)
• و …