زمان مطالعه: ۳ دقیقه
نحوه دسترسی به کانال نظرسنجی:

دکمه  +  را بزنید. (گوشه پایین سمت چپ)
گزینه «کانال نظرسنجی» را انتخاب کنید.

ساخت نظرسنجی:

دکمه شروع را بزنید.
یک نام و یک نگاره (عکس) انتخاب کنید. (نام و نگاره در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)
نوع کانال را تعیین کنید. (نظرسنجی‌های خصوصی فقط برای اعضا و کسانی که لینک دعوت دارند، قابل نمایش است اما نظرسنجی‌های عمومی برای تمام اعضا برنامه از طریق جستجو قابل دسترس می‌باشد. در صورتی که گزینه عمومی را انتخاب کنید، باید یک لینک اختصاصی برای نظرسنجی تعریف نمایید. با انتشار این لینک، امکان دسترسی سایرین به نظرسنجی به راحتی امکان‌پذیر است.)
مخاطبین و اعضاء نظرسنجی خود را انتخاب کنید. (اعضا در مراحل بعدی قابل ویرایش هستند.)

ایجاد پرسش‌نامه

دکمه  +  را بزنید. (گوشه بالا سمت چپ)
اولین پرسش خود را ایجاد کنید. (پس از ایجاد اولین پرسش و با زدن مجدد دکمه  +  می‌توانید پرسش‌های بعدی را ایجاد کنید.

  1. نوع پرسش را انتخاب کنید. (امتیازی / چندگزینه‌ای / بله و خیر)
  2. متن پرسش را بنویسید.
  3. برای پرسش یک ضریب مشخص نمایید. (ضریب برای ارزش‌گذاری پرسش استفاده می‌شود. ضریب صفر به معنای عدم اعمال ضریب است.)
  4. در صورت نیاز می‌توانید یک فایل را به عنوان ضمیمه پرسش اضافه نمایید.
  5. برای ذخیره پرسش دکمه تیک را بزنید. (گوشه بالا سمت راست)

با زدن دکمه «ذخیره» پرسش خود را ذخیره کنید.

انواع پرسش‌ها:

در حال حاضر امکان ایجاد ۳ نوع پرسش وجود دارد:
پرسش امتیازی: مخاطب فقط می‌تواند از طریق انتخاب ستاره، به پرسش امتیاز دهد.
پرسش چند گزینه‌ای: مخاطب می‌تواند از بین گزینه‌هایی که شما تعیین کرده‌اید، یک گزینه را انتخاب کند.
پرسش بله/خیر:  مخاطب می‌تواند در پاسخ پرسش، یکی از گزینه‌های بله یا خیر را انتخاب کند.

بررسی نتایج:

برای مشاهده نتایج نظرسنجی، «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.

گزینه «نتایج» را انتخاب کنید.
با انتخاب هر یک از پرسش‌های تعریف شده، می‌توانید آمار پاسخ‌ها به آن را به صورت نموداری مشاهده نمایید.

ویرایش پرسش‌ها:

برای ویرایش پرسش‌ها، «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «پرسش‌ها» را انتخاب کنید.
با انتخاب هر یک از پرسش‌ها می‌توانید آن را ویرایش نمایید.
برای کپی یا حذف یک یا چند پرسش آیکون «مربع نقطه‌چین» را بزنید، پرسش‌های مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از آیکون‌های کپی و حذف، عمل خود را انجام دهید.
در پایان گزینه «ذخیره» را بزنید.

ساخت پیام ابتدایی و پایانی نظرسنجی:

این امکان وجود دارد که شما در ابتدا و انتهای نظرسنجی یک پیام برای مخاطب نمایش دهید.
برای ساخت این پیام، «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «پیام ابتدایی/پایانی نظرسنجی» را انتخاب کنید.
یک تصویر یا متن وارد کنید و ذخیره نمایید.

تنظیمات نظرسنجی:

برای هر نظرسنجی می‌توانید «مدت زمان پاسخگویی» را تعیین کرده و برای «تعداد دفعات پاسخگویی مخاطب»، محدودیت تعیین کنید.
برای این کار «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «تنظیمات نظرسنجی» را انتخاب کنید.
پس از اعمال تغییرات، آن را ذخیره کنید.

مدیریت کانال نظرسنجی:

امکان تغییر نوع کانال (خصوصی/عمومی)، تعیین سطح دسترسی‌ها و انتقال مالکیت در این بخش امکان‌پذیر است.
برای این کار «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
پس از اعمال تغییرات، آن را ذخیره کنید.

حذف کانال نظرسنجی

برای این کار «آیکون/نام نظرسنجی» را در بالای صفحه انتخاب کنید.
گزینه «مدیریت» را انتخاب کنید.
گزینه «حذف کانال نظرسنجی» را انتخاب کنید. با حذف کانال تمام اطلاعات آن پاک شده و امکان بازگرداندن آن وجود نخواهد داشت.