زمان مطالعه: < 1 دقیقه

با استفاده از «کانال نظرسنجی» می‌توانید متناسب با نیاز خود، نظرسنجی طراحی کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید. نمونه‌ای از نظرسنجی‌ها عبارتند از:
سنجش رضایت مشتریان
نظرسنجی ارزیابی محصول و خدمات
نظرسنجی از رویدادها و همایش‌ها
نظرسنجی از منابع انسانی
نظرسنجی بازاریابی
نظرسنجی رضایت شغلی
نظرسنجی ارزیابی کارکنان
و …