زمان مطالعه: < 1 دقیقه
کارگروه:

کارگروه کارکردی مشابه گروه دارد؛ با این تفاوت که در بین پیام‌ها و گفتگوها، امکان ایجاد تراکنش مالی یا کار (Task) هم وجود دارد.